Tidskrift som behandlar ledarskap och teologi LJLT

Under utveckling är också en vetenskaplig tidskrift (journal) kring ledarskap och teologi med namnet Leary Journal för Ledarskap och Teologi (på engelska: Leary Journal for Leadership and Theology) och som har förkortningen LJLT och som kommer att ge kristna ledare möjlighet att skriva om ledarskap utifrån deras referensram som ledare i en organisation. Det kan vara företagsledare i små och medelstora företag eller det kan vara en jordbrukare som utgående från kristna värderingar förverkligar sitt ledarskap.

Jag informerar när det första numret av journalen blir möjlig att prenumerera på, torde som det ser ut nu att det första numret utkommer hösten 2021.

Lämna ett svar