Nytt kring forskning

Förutom att jag har pågående forskning om ledarskap har jag också påbörjat en forskningsinsats kring juridik och där det handlar om hur media hanterar frågeställningar kring uttalanden som är baserat på Bibelns budskap. Frågan är huruvida det i dag är möjligt att göra uttalanden och citera Bibeln utan att bli ställd till svars för det av myndigheterna. En forskningsplan kring detta tema har inlämnats i dag (23.02.2021).

Det är ett långtgående forskningsprojekt som tidsmässigt kommer att pågå 4-5 år framöver. Jag informerar mera om detta vartefter nya framsteg nås.

Lämna ett svar