Aktuellt om mina böcker

Jag har nu påbörjat min tredje bok om ledarskap. Den kommer följdriktigt att få namnet Ledaren III och handlar om ledarskap ur ett nytt perspektiv jämfört med de två föregående böckerna, Ledaren I (2019) och Ledaren II (2020). Ledaren III torde bli klar för publicering i slutet av innevarande år (2021). Jag meddelar här när den är klar och är möjlig att beställa.

Lämna ett svar