Leary-Books

Här Leary-Books utbud av böcker och tidskrifter. För beställning, se kontaktuppgifterna. Du kan beställa per e-post, via kontaktformuläret eller via telefon.

Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (2018)

Ledaren I (2019)

Ledaren II (2020)

Leary Journal for Leadership and Theology - Leary Journal för Ledarskap och Teologi (LJLT) blir snart tillgänglig.

En nättidskrift som är i planeringsfasen och som
skulle ge ledare i små och medelstora företag möjlighet att skriva artiklar som relaterar till ledarskap.

Artiklarna kommer att baseras på vetenskap men vara  publiktillvända och lättlästa samt jordnära.

Tidskriften ej ännu tillgänglig. Vi meddelar dig i aktuella händelser samt här på sidan när det första numret finns tillgängligt!