Harry Sanfrid Backström - CV

1. Fullständigt namn, kön, datum på CV och kontaktuppgifter

Namn: Backström, Harry Sanfrid

Kön: Man

Datum för utskrift av CV: 04.12.2020

Kontaktuppgifter:

e-post, harry.s.backstrom@gmail.com

telefon, +358 40 709 3159

adress, Bäckbyvägen 555, 68830 Bäckby

2. Födelsedatum och -ort, medborgarskap, nuvarande hemort

Födelsedatum och ort: 16.02.57, Esse, numera kommundel i Pedersöre kommun

Medborgarskap: Finskt

Hemort: Pedersöre

Civilstånd: Gift

3. Avlagda examina och akademiska titlar

Examina:

Teologie doktor, Åbo akademi, Praktisk teologi, 27.03.2018

Agronomie- och forstkandidat, Helsingfors universitet,

Träteknologi, 16.02.2017, Helsingfors

Teologie magister, Åbo Akademi, Kyrkohistoria, 09.10.2008, Åbo

Politices magister, Åbo Akademi, Utvecklingspsykologi, 12.06.2008, Vasa

Politices kandidat, Åbo Akademi, Utvecklingspsykologi, 25.10.2007, Vasa

Skogsbruksingenjör, Ekenäs forstinstitut, Skogsbruk, 05.06.1992, Ekenäs

Grundlinje för skogsbruk, Korsholms forstläroanstalt, Skogsbruk, 07.08.1987, Vasa

Mellanskola, Pedersörenejdens försöksmellanskola, 31.05.1973, Pedersöre

 

4. Övrig utbildning, övriga kvalifikationer och färdigheter

Övrig utbildning:

Ledarskapsstudier, Helsingfors universitet, 20 sp, 09.03.2017‒ 08.06.2017

Studier i praktisk teologi, Åbo Akademi, 40 sp, som en del av teoretiska studier för doktorsexamen, 27.03.2018

Forskarstudier i kyrkohistoria, Åbo Akademi, 16 sp, 12.10.2015, Åbo

Högre pastoralexamen, Borgå domkapitel, 15.10.2014, Borgå

Studier i pedagogik, Åbo Akademi, 30 sp, 15.10.2014, Vasa

Studier i konstvetenskap, Åbo Akademi, 30 sp, 14.10.2014, Åbo

Studier i allmän teologi, Åbo Akademi, 40 sp, 14.10.2014, Åbo

Studier i praktisk teologi, Åbo Akademi, 20 sp, 16.09.2014, Åbo

Studier i pedagogik, Åbo Akademi, 20 sp, 16.09.2014, Vasa

Examen i ledning av församlingsarbete, Borgå domkapitel, 16.12.2011, Borgå

Pastoralexamen, Borgå domkapitel, 15.12.2010, Borgå

Prästvigd, Borgå stift, 19.10.2008, Borgå

Doktorandkurs i kvalitativ metodik, Åbo Akademi, 10 sp, 19.11.2007, Vasa

Behörighetsgivande studier i utbildningsledarskap, Åbo Akademi, 25 sp, ger behörighet för rektorstjänst som avses i F 986/98, 2 §, 15.10.2006, Vasa

VD-kurs, TE-centralen, 19.11.2004, Björneborg

Studier i försäljnings- och marknadsorganisationens ledning, Mercuri International, 21.04.2004, Helsingfors

Studier i miljövetenskap, Helsingfors universitet, 30 sp, 13.01.2003, Helsingfors

 

5. Språkkunskaper

Modersmål: Svenska

Finska: Utmärkta kunskaper i finska språket, Statens språkexamensnämnd, 14.10.2011, Helsingfors

Engelska: I politices kandidatexamen (25.10.2007) ingående språkprov: Kunskaper som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i internationell omgivning

Tyska: Baskunskaper (egen bedömning)

 

6. Nuvarande arbetsuppgifter

Arbetsgivare: Väståbolands svenska församling, Pargas, 01.05.2012−, tillsvidare anställning, Kyrkoherde.

Fas i forskarkarriär: Post doc. Forskning kring ledarskap och juridik.

Bisysslor: Eget företag, Leary Solutions och där för närvarande endast verksamt sidoföretaget Leary-Books vars uppgift är att fungera som förlag för att kunna publicera mina egna böcker.

7. Tidigare yrkeskarriär

Tidigare anställningar:

Kimitoöns församling, Kimitoön, 28.10.2011−04.12.2011, Tf. kyrkoherde vid sidan av egen tjänst

Kimitoöns församling, Kimitoön, 01.11.2011−30.04.2012, Kaplan

Kimitoöns församling, Kimitoön, 15.10.2010−31.10.2011, Tf. kaplan

Väståbolands svenska församling, Pargas, 01.01.2009−14.10.2010, Tf. kaplan

Houtskärs församling, Houtskär, 20.10.2008−31.12.2008, Tf. kyrkoherde

Lagmansgården, Pedersöre, 10.04.2008−14.09.2008, Ledande handledare

Lagmansgården, Pedersöre, 01.11.2007−10.04.2008, Projektansvarig

Lagmansgården, Pedersöre, 03.09.2007−30.09.2007, Kurator

Teak Oy, Teuva, 07.02.2006−30.04.2007, Utbildare

Oy Forsen Ab, Kronoby, 15.07.2004−30.09.2005, Försäljningschef

Oy Lardella Ab, Nakkila, 01.12.2002−16.07.2004, Försäljningschef, export

Svenska yrkeshögskolan, Vasa, 01.08.2002−30.11.2002, Utvecklingsingenjör

Svenska yrkeshögskolan, Vasa, 01.03.2002−30.11.2002, FoUområdesansvarig inom energi- och miljöteknik samt bygg- och mätteknik

Svenska yrkeshögskolan, Vasa, 22.11.1999−31.07.2002, Projektplanerare

EssBio Ab Oy, Pedersöre, 08.02.1995−09.09.1999, Verkställande direktör

BioVäst Ab Oy, Ingå, 05.05.1998−09.09.1999, Verkställande direktör

Yhtyneet sahat Oy, Jakobstad, 11.06.1990−31.03.1997, Kvalitetschef, sågvaruförsäljare, arbetsledare

Osuuskunta Metsäliitto, Pedersöre, 15.10.1980−08.08.1986, Skogsarbetare

Under perioden 03.09.1973−01.09.1980 olika del- och heltidsanställningar som skogsarbetare, försäljare och bilmontör vid sidan av skötseln av familjens jordbruk (spannmålsodling och nötköttsproduktion)

 

8. Forskningsfinansiering och erfarenheter av handledning och forskningsledaruppgifter

Ledning av forskningsarbete:

Områdesansvarig som Forsknings- och utvecklingsansvarig inom energi- och miljörelaterade projekt, Svenska yrkeshögskolan, Vasa, 01.03.2002−30.11.2002

 

9. Meriter som lärare och lärarerfarenhet

Pedagogisk utbildning:

Pedagogik, Åbo Akademi, 50 sp

Rektorsbehörighet, Åbo Akademi, 25 sp

Planering, realisering av undervisning: Utbildare, Teak Oy, 07.02.2006−30.04.2007, undervisning som riktade sig till branschfolk inom träförädlingsindustri och skeppsbyggnadsindustri

 

10. Vetenskapliga belöningar och hedersbetygelser

Pris och utmärkelser: Nej

 

11. Övriga vetenskapliga/ akademiska meriter

Övriga meriter: Nej

 

12. Forskningsinsatsernas betydelse för vetenskapen och samhället

Forskningsinsatser:

Forskning inom temaområdet prästgårdar:

Doktorsavhandling med titeln Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi publicerades i mars 2018.

Forskning inom temaområdet ledarskap:

Den första boken inom denna tematik publicerades i augusti 2019 och har titeln Ledaren I. Artikel med titeln Kyrkoherden som förändringsledare publicerades i september 2019.

Den andra boken inom denna tematik blir klar vid årsskiftet 2020‒2021 med titeln Ledaren II. Är inlämnat till tryckeriet för ombrytning 03.12.2020.

Forskning inom temaområdet juridik:

Påbörjad planering av forskningsprojekt som handlar om förhållandet mellan media och juridiskt beslutsfattande.

Övriga publikationer, se separat dokument med listning av tidigare färdigställda publikationer.

 

13. Förtroendeuppdrag och meriter i samhället

Förtroendeuppdrag:

Ordförande i Pargas kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd, 01.01.2013−17.09.2015

Ordförande i Pargas kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd, 01.01.2019‒

Militärgrad: Undersergeant, 1978, Nylands brigad