Välkommen till

Leary Solutions

PÅ GÅNG

HARRY SANFRID BACKSTRÖM

Harry är en man med ett brett kunskapsområde. Han är bl.a. företagare, författare, kyrkoherde, konsult och föreläsare. Han har flera utbildningar och kan t.ex. kalla sig ingenjör, agronomie- och forstkandidat, politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne samt teologie doktor med praktisk teologi som huvudämne. Harry utvecklar som bäst sitt eget företag Leary Solutions vid sidan av sitt arbete som kyrkoherde i Väståbolands svenska församling. I hans CV kan du se vad han har sysslat med tidigare.

LEARY-CHRISTIAN LEADERSHIP ACADEMY IN FINLAND

Till Leary-Christian Leadership Academy in Finlands huvudområden hör forskning och utvecklingsarbeten som kan relateras till ledarskap. Denna kunskap används för Leary Solutions övriga verksamhet genom att utgöra grunden för föreläsningar och konsultuppdrag kring ledarskap. Även Harry Sanfrid Backströms senaste bok Ledaren II har sin grund i det akademiska arbetet kring ledarskap. Inom en snar framtid kommer även en prenumererbar tidskrift med ledarskapstema att bli tillgänglig.

LEARY-BOOKS

Leary-Books är förlaget bakom Harry Sanfrid Backströms böcker om ledarskap. Här kan du beställa både hans doktorsavhandling samt böckerna Ledaren I och Ledaren II. Prenumerationer på den vetenskapliga tidsskriften Leary Journal for Leadership and Theology – Leary Journal för ledarskap och teologi (LJLT) blir snart tillgängliga.

KONSULTVERKSAMHET

Leary-Solutions erbjuder även mångsidig konsultverksamhet inom ledarskap. Vår kunskap kan hjälpa dig nå din fulla potential som ledare och förebild. 

Ta gärna kontakt med Harry för mer information om det han kan bidra med inom ramen för konsultverksamheten.

TA KONTAKT